در راستای افزایش رضایت مشتریان ، سامانه پاسخگویی ۱۹۵ در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به دستور مقام عالی وزارت ارتباطات راه­ اندازی گردید. کلیه مشترکین گرامی می­توانند با مراجعه به سایت زیر نسیت به ارسال و رسیدگی به شکایات خود اقدام نمایند.

جهت ورود به سامانه شکایت کلیک کنید

mail